UMI:s bildlogotype
Uppsalas museer presenteras av Uppsalamuseernas informationsforening
UMI:s namnlogotype

Pumphuset


Museum för kommunal teknik

Pumphuset, en gång Uppsalas vattenverk, nu en informations- och mötesplats med utbildningsstationer för skolelever. Museet håller sporadiskt öppet för allmänheten.

Pumphuset invigdes 1875 och var då Uppsalas vattenverk med pumphus och vattenledningsnät. Det var i drift fram till 1968 och fungerar i dag som museum för kommunal teknik. Pumphuset har nu interaktiva stationer som ger en historisk och nutida inblick till vattenförsörjningen och avfallshanteringen.

Pumphuset ritades av arkitekten Adrian Crispin Peterson. Kvar av den tekniska utrustningen finns i dag vattenturbin, pumpar och tryckklockor. Här kan du lära dig mer om hur Uppsala stad har försett sina invånare med vatten, avlopp, gas, elektricitet och fjärrvärme från 1800-talets andra hälft och fram till i dag.

Öppettider

Håll utkik på museets egen hemsida.
Skolklasser kan boka visning.

Adress

Munkgatan 2

Länkar

Hemsida
Facebook

Uppsalamuseernas informationsförening
c/o Botaniska Trädgården, Villavägen, Uppsala